ره زیست دو

توضیحات ره زیست 2

همان طور که می دانید از مهم ترین مسائل حاکم بر کار ها و فعالیت های دانشجویی – صنعتی ، نقصان ادراکی دانشجویان و فعالین صنعت از یکدیگر و انتظارات متقابل و همچنین عدم تعریف صحیح مسائل واقعی و قابل تجاری سازی در دانشگاه ها می باشند . در جهت حل این نیاز ها بر آن شدیم فرآیند طرح ریزی این مسابقه را بر سه محور تعریف مسئله واقعی و مورد نیاز کشور ، آشنایی و توانمندی دانشجویان علاقه مند به حوزه زیست فناوری و فرا گرفتن اصول فعالیت تیمی استوار سازیم

گام هشتم

انجام فاز دوم پروژه و راهبری عمومی و تخصصی

23 فروردین تا 12 خرداد

گام هشتم

گام نهم

ارزیابی تیم ها در فاز دوم و اعلام تیم های برگزیده

13 خرداد

گام نهم

گام دهم

انجام فاز سوم پروژه ، راهبری عمومی و تخصصی و انجام فاز آزمایشگاهی

14 خرداد تا 15 شهریور 

گام دهم

گام یازدهم

اختتامیه ، اعلام تیم های برگزیده ، اهدای جوایز و اتصال به شرکت های حوزه زیست فناوری

هفته سوم شهریور 

گام یازدهم

تیم ها

در حال بروزرسانی ….

گالری تصاویر

در حال بروزرسانی ….

کمیته علمی

دکتر منوچهر وثوقی

هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر بیژن وثوقی وحدت

هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سید امیر مرعشی

 هیئت علمی دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

دکتر ریحانه رمضانی

هیئت علمی گروه بیومدیکال پژوهشگاه زنان دانشگاه الزهرا (س)

دکتر امیر حسین کارآگاه

مدیر عامل شرکت پرسیس ژن

معرفی پروژه ها

پروژه ی 1

کیت سنجش سیستاتین c به روش ایمونوتوربیدومتریک

پروژه ی 2

ابزار جانبی تغییر مقیاس سامانه های کروماتوگرافی مایع

پروژه ی 3

طراحی و ساخت دستگاه بازتوانبخشی با استفاده از عملگرهای نوین نایلونی

پروژه ی 4

مهندسی معکوس دستگاه تست قند خون به روش تهاجمی

پروژه ی 5

کیت سنجش گلوتن (GIP) به روش الایزا (بررسی حساسیت به گلوتن در بیماران سیلاک)