درباره ی ره زیست

با ره زیست بیشتر آشنا شوید....

محل

چشم انداز ره زیست

چشم انداز ره زیست ایجاد جریان نیروی انسانی متخصص و توانمند و هدایت آن به سمت حل مسائل واقعی زیست فناوری در کشور است.

محل

مزایای ره زیست

1- شبکه راهبران تخصصی و عمومی
2- مشاوره تخصصی از دانش فنی تا بازار
3- تعریف مسئله واقعی از شرکت های دانش بنیان
4- فرایند تیم سازی هدفمند
5- خدمات آزمایشگاهی به تیم ها

محل

چرا ره زیست ؟

ره زیست یک فرایند منسجم برای همه کسانی است که می خواهند در آینده ی زیست فناوری کشور نقش موثری داشته باشند. ما در ره زیست در تلاشیم حل یک مسئله زیست فناورانه را از ابتدا تا انتها با شما پی بگیریم.

دستاورد های ما

در ره زیست

محل

ایجاد 5 شرکت نوپا

محل

حمایت از 14 تیم

محل

1 میلیارد جذب سرمایه

محل

500 نفر شرکت کننده

حامیان ره زیست

در کنار ما ...

همکاران ره زیست

همکاران