درباره ما

درباره ره زیست

کمی بیشتر با تیم و فرایند کاری ره زیست آشنا شوید.

یکی از حوزه های پیشرو و جلودار در علم و فناوری جهان، حوزه ی زیست فناوری می باشد. اهمیت این حوزه در کشورهای پیشرفته ی دنیا به گونه ای می باشد که حتی در سطح ملی، طرح ها و سند هایی را برای آن تنظیم کرده اند. در کشور ما نیز چندین سال است که موضوعات این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است و اهتمام و تمرکز ویژه ای بر روی این موضوع قرارگرفته است.

از این رو مرکز هدایت تخصصی رضوان با شناسایی دانشجویان مستعد و علاقه مند به حوزه زیست فناوری به خصوص دانشجویان رشته های علوم مهندسی با رویکرد مسئله محوری در حوزه زیست فناوری اقدام به برگزاری مسابقات ره زیست نموده است که دارای خط مشی زیر می باشد :

  • معرفی و آشنایی زیست فناوری بالأخص برای علوم مهندسی
  • تشکیل تیم های دانشجویی در راستای مسئله های روزکشور
  • حمایت و پشتیبانی از تیم ها